میزان‌سن
کارگاه تحلیل رسانه 
میزان‌سن
با سلام و عرض ادب
از اینکه وقت خودتون را در اختیار وبلاگ قرار داده‌اید بسیار متشکریم. امید داریم که گفتگویی مفید باشه بدون مقدمه به اولین سئوال می پردازیم.


آقای خوشرو، علت تشکیل واحدتحليل و رويکرد شناسی رسانه‌ای چیست؟
•    با توجه به رسالت سازمان صدا و سيما در مقابله با تهاجم‌های فرهنگي- رسانه‌اي که جامعه و نظام اسلامي را هدف گرفته و نقش و تأثير رسانه ملی به مثابه مهمترين و مؤثرترين رسانه گروهی جامعه کنونی، پيدايي و افزايش رو به رشد عوارض و مخاطرات فردي، خانوادگي و اجتماعي تهاجم غرب در جامعه و شيوع و گسترش نمادها ونمود¬هاي تهاجم فرهنگي- ارتباطي غرب در لا به لای برنامه های رسانه ای شايع و پرمصرف مخاطبان جامعه ايرانی، لزوم استقرار واحدی تحت عنوان تحليل و رويکرد شناسی رسانه ای در اداره کل خدمات رسانه ای مرکز پژوهش¬های اسلامی مشهود به ضروری به نظر می رسيد که اين مهم در تيرماه 1389 محقق گردید.

 اهداف تشکيل اين واحد را به اجمال می‌تونید بيان کنيد؟
•     از جمله اهدافی که می توان برای تشکيل اين واحد بيان نمود عبارتند از : تحليل محتوا، نشانه ها وگفتمان‌های نهفته در برنامه های رسانه ملی به منظور انطباق با شاخص¬های ارزشی؛ اطلاع رسانی به هنگام از اقدامات و برنامه-هاي فرهنگي- رسانه¬اي غرب عليه دين فرهنگ و مذهب جامعه اسلامی-ايرانی؛ آگاهی به موقع از برنامه های خاص رسانه ای که در موضوع اسلام(نه برای هجوم) ساخته شده است؛ و طراحي و تنظيم راهبرد¬هاي ممکن براي مقابله با هجوم فرهنگي رسانه‌اي غرب برای مديران و برنامه سازان رسانه ملی؛

جناب آقای مهندس، استراتژی‌ها و راهبردهايي که برای تحقق اين اهداف در پيش گرفته و خواهيد گرفت، کدام ها هستند؟
•    تلاش مجموعه همکاران ما در اين واحد برآن است که با بهره مندی از راهبردهای زير برنامه های عملياتی واحد را اجرايي نماييم:
رصد فضای رسانه ای کشور (تلويزيون، سينما، ماهواره و مطبوعات) در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی؛ دنباله يابی ردپای جريان‌ها و انديشه‌های غربی در برنامه های رسانه ملی(راديو و تلويزيون)؛ شناسايي و اطلاع يابی مستمر و به-هنگام از فعاليت‌های رسانه ای شبکه های رقيب در فضای ماهواره ای کشور؛ آگاهی از نحوه برنامه سازی، فضا سازی رسانه ای و ميزان مخاطب و تأثير گذاری رسانه های دينی همسو و غير همسو با نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ تبيين و تشريح و مباحثه راجع رويکردهای نوين رسانه ای براساس کارکردهای جديد رسانه
          
-    با توجه به موارد ذکر شده لطفا آن دسته از وظايف و فعاليتهايي که واحد شما درصدد انجام آن است و پژوهشگران و هنرجويان حوزه دين و رسانه و مخصوصا آنان‌که در کانون هنر و انديشه مرکز مشغول طی دوره های آموزشی میباشند را به اختصار عنوان کنید.

•     به طور کلی ما در جهت تحقق اهداف و اجرايي شدن راهبردهای ذکر شده به کمک و مساعدت همه پژوهشگران و کارشناسان حوزه دین و رسانه  نيازمندیم. پژوهشگران و هنرجويان کانون هنر و انديشه بی‌تردید در اولويت همکاری با ما هستند، چراکه فلسفه تشکيل اين کانون بر همين اصل استوار بوده که نيروهای انسانی و پژوهشگران واحدهای مرتبط با رسانه را به صورت حرفه ای آموزش داده و به اين واحدها معرفی کند. به هر حال ما در زمينه های زير آماده همکاری با دوستان محترم فعال در کانون می باشیم:
-    نقد و ارزيابي برنامه هاي انتخاب شده بر اساس شاخص ها و معيارهاي ديني و ارزشي؛
-    تهيه و تدوين شاخص ها و معيارهاي ديني و ارزشي ارزيابي برنامه هاي معارفي صدا و سيما؛
-    تحليل محتوايي، جريان شناسی و رويکرد شناسی برنامه هاي توليدی و تأميني؛
-    تحليل و کارشناسی جريان¬های شايع بر سپهر رسانه ای کشور(سينما، تلويزيون، شبکه های ماهواره ای)
-    تشکيل کارگروه¬های نقد رسانه ای ويژه برنامه های پرمخاطب و اثرگذار رسانه.

-    از آنجا که شايد برخی از موارد ذکر شده برای برخی از مخاطبان ما ملموس نباشد، لطفا مواردی از مهمترين فعاليت‌های مديريت تحليل و رويکرد شناسی را در طول سالهای اخير ذکر نماييد.
 الف: تدوين جزوات راهبردی در مورد مسائل و موضوعات روز رسانه :
o    رسانه ملی و جهاد اقتصادی
o    کارکرد و نقش رسانه ملی در جهاد اقتصادی
o    اسلام هراسی و راه¬کارهای رسانه ای مواجهه با آن
o    رسانه ملی، زن و خانواده
o    چگونگی مواجهه با تبليغات اديان و فرقه های انحرافی
o    راهبردهای رسانه‌ای در مواجهه با بهائيت
ب: تدوين گزارش‌های توصيفی-تحليلی درباره جريان ها و رويدادهای شايع در فضای رسانه‌های بيگانه:
o    مروری بر فيلم موهن و ضد اسلامی «معصوميت مسلمانان»
o    مواجهه رسانه های بيگانه با نام گذاری سال جهاد اقتصادی
o    گزارش توصيفی-تحليلی درباره شبکه زمزمه: زمزمه های شيطانی
o    مروری بر متن و حاشيه المپيک 2012 لندن
ج: تهيه و تدوين گزارش‌های جريان شناسی در مورد برنامه های رسانه ملی:
o    تحليل و بررسی سريال¬های مختارنامه، خداحافظ بچه و ...
o    تحليل چگونگی پرداخت رسانه به موضوعاتی نظير :
د: دفاع مقدس در سريال‌های سيما، مفاهيم ماورايي(مرگ، فرشته، روح، شيطان و برزخ) و ...
o    جريان شناسی موضوعی فيلم‌های سينمايي پخش شده در تابستان 90
ه: تحليل و بررسی سريال‌های مهم شبکه های عربی در طول ماه رمضان
o   کزارش درباره سريال«الحسن و الحسين» در رمضان90
o    گزارش درباره سريال«عمر» در رمضان 91
o    انتشار کتاب تحليل و بررسی سريال¬هایمهم عربی مربوط به تاريخ صدر اسلام: «الحسن و الحسين» و «عمر»
و: تشکيل کارگروه‌های رصد و تحليل شبکه های ماهواره ای دينی و تهيه گزارش‌های هفتگی :
o    شبکه های  دينی – اسلامی(اهل سنت و شيعه معارض)
o    شبکه های دينی- مسيحی
o    شبکه های دينی- فرقه‌ای متفرقه: زرتشتی، بهايي، صوفيه و ...
ز: تهيه نرم افزارهای رصد و بررسی شبکه‌های ماهواره ای: مرصاد 1، امواج زهرآگين(در موضوع زنان)، مرصاد2(در موضوع شبکه های دينی)
ح: تشکيل اتاق¬فکر شبکه های ماهواره شيعی جهت هماهنگی در مواجهه با رويدادهای رسانه ای تفرقه انگيز: سريال های« الحسن و الحسين» و «عمر»
ط: تشکيل کارگروه¬های تحليل و بررسی سريال¬های پرمخاطب نظير: مختارنامه، پنج کيلومتر تا بهشت، سی امين روز، کلاه پهلوی و ...
ی: تهيه کتاب تحليل موضوعی و تعيين الزامات پرداختن به مفاهيم ماورايي نظير مرگ، روح، برزخ، فرشته، شيطان و مرگ براساس نظرات حضرت آيت ا.. جوادی آملی


در آخر از اینکه وقتتون را در اختیار وبلاگ قرار دادین و به سوالات ما جواب دادین تشکر کرده و توفیقات روز افزون جناب‌عالی را خواستاریم

                       

[ دوشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۱ ] [ 22:48 ] [ هیات تحریریه. ]
.: کارگاه تحلیل رسانه mediaanalysis :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف افزایش دانش رسانه ای و پرورش تحلیل گران رسانه به بیان اخبار و مطالب کارگاه تحلیل رسانه می پردازد. گفتنی است این کارگاه یکی از کارگاه های تشکیل شده در کانون هنر و اندیشه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما است.

کانون هنر و اندیشه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
ایمیل کانون: honarandishe.k@gmail.com
امکانات وب


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


تماس با ما

  • تک استارت
  • سرکه